AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

ACCESORIOS Y ALUMINIO ADOLFO MORENO, S.L, [d’ara endavant GRUPO AMC], és el titular del portal Web  grupamc.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  C/ GUERAU DE LIOST, 3 POL.IND. MAS DE LES ÀNIMES – 43206 REUS, NIF B43376789, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 948, Foli 184, Full T7291, Inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho a través del correu electrònic gestio@grupamc.com

 

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per GRUPO AMC, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

GRUPO AMC no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i GRUPO AMC no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de grupamc.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’ús o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al lloc Web grupamc.com com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc Web.

 

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

GRUPO AMC fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web.

 

GRUPO AMC adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

 

GRUPO AMC no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, GRUPO AMC tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

 

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de GRUPO AMC.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de
GRUPO AMC i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de GRUPO AMC.

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per
GRUPO AMC. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de GRUPO AMC, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” grupamc.com

Els signes distintius (marques, noms comercials) de GRUPO AMC, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de GRUPO AMC.

 

 

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

 

GRUPO AMC mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a GRUPO AMC, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  GRUPO AMC, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

 

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

 

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de GRUPO AMC, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per GRUPO AMC, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

 

GRUPO AMC utilitza el domini “grupamc.com”  per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple accesoriosyaluminioadolfomoreno.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “GRUPO AMC” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de GRUPO AMC.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

 

 

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

 

Enviï un correu electrònic a l’adreça gestio@grupamc.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a gestio@grupamc.com  i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.